**Zrównoważony marketing sportowy: wpływ na zachowania kibiców i społeczność.

Wpływ kampanii reklamowych na świadomość ekologiczną społeczeństwa: Kampanie reklamowe mają istotny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wobec kwestii ekologicznych. Poprzez promowanie ekologicznych produktów, zachęcanie do ograniczania zużycia oraz podnoszenie świadomości ekologicznej, reklamy mogą być ważnym narzędziem w promocji zrównoważonego rozwoju.