Vad du kan förvänta dig efter din neuromodulatorbehandling

Vad du kan förvänta dig efter injektion med Neuormodulator (botulinumtoxin): Din tidslinje för återhämtning

Det finns praktiskt taget ingen återhämtningstid förknippad med neuromodulatorer behandling. Faktum är att det ofta kallas för en "lunchprocedur" eftersom patienterna vanligtvis omedelbart kan återgå till sina dagliga aktiviteter, inklusive arbete. Det finns inga snitt, suturer eller bandage av något slag. Generellt är neuromodulatorbiverkningar extremt milda och försvinner inom några minuter till dagar.