Sàn giao dịch vàng Vietcombank có tồn tại hay không?

Tính tới thời điểm hiện tại ở Việt Nam, không có bất cứ sàn giao dịch nào được phép hoạt động, kể cả sàn giao dịch vàng Vietcombank. Các giao dịch mua bán vàng online chỉ được phép thực hiện qua hoạt động giao dịch vàng qua tài khoản.

Đã có nhiều đề xuất từ Hiệp hội kinh doanh vàng được gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng việc thành lập sàn giao dịch vàng vẫn cần xem xét, nghiên cứu.

Bởi vậy, hiện nay khách hàng có nhu cầu chỉ có thể tham gia vào các sàn giao dịch vàng trực tuyến của thế giới với tư cách nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khách hàng muốn mua vàng online tại Vietcombank vẫn có thể thực hiện giao dịch mua bán dưới sự hỗ trợ của Vietcombank.