Location: Moldova

Calculatorul este un mijloc destinat conexiunii, comunicării, instrument pentru căutarea informației, metodă de a petrece frumos timpul. Odată cu apariția internetului rolul și importanța acestuia a crescut considerabil. Dacă căutați... Read More

Tiraspol is the capital of Transnistria, a breakaway state in Moldova, where it is the second largest city. The city is located on the eastern bank of the Dniester River.... Read More