Giá vàng Phúc Thành Nam Định hôm nay. Vàng 24K, 18K, 14K và 10K

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra
Vàng miếng SJC 1 lượng, 10 lượng 6.625.000 6.707.000
Vàng SJC 5 chỉ 6.625.000 6.707.000
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 6.625.000 6.708.000
Vàng nhẫn SJC 24K 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 5.165.000 5.255.000
Vàng nhẫn SJC 24K 0,5 chỉ 5.165.000 5.265.000
Nữ trang 24K 5.155.000 5.215.000
Nữ trang 99% 5.033.400 5.163.400
Nữ trang 18K 3.726.600 3.926.600
Nữ trang 14K 2.855.600 3.055.600
Nữ trang 10K 1.989.900 2.189.900