Có sàn giao dịch vàng BIDV tại Việt Nam hay không?

Vàng quý hiếm và có giá trị cao. Do đó, nhiều các hình thức kinh doanh vàng khác nhau đã xuất hiện, trong đó có giao dịch mua bán qua các sàn giao dịch mua bán vàng.

Tuy nhiên, hình thức giao dịch mua bán vàng qua các sàn giao dịch vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định. Do đó, việc kinh doanh sàn vàng trực tiếp bị coi là bất hợp pháp, ngay cả đối với các sàn vàng trong nước.

Vì vậy, không có bất kỳ sàn giao dịch vàng BIDV nào tại Việt Nam.

Tuy nhiên hiện nay, BIDV được ngân hàng nhà nước cấp phép kinh doanh vàng online và dịch vụ giữ hộ vàng, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của thị trường.